Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

 

 

Vår affärsidé

Anneling Tobin Consult AB är ett konsultföretag i bygg-, anläggnings och fastighetsbranschen.

Vi ökar våra kunders konkurrenskraft och/eller lönsamhet genom att tillhandahålla rätt beslutsunderlag i byggtekniska frågor, införa och utveckla ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, samt utreda innemiljöfrågor vid byggande och förvaltning. Vi är ett ackrediterat kontrollorgan för att få utföra energideklarationer av byggnader.

Vi skapar lösningar för våra kunder när det gäller kvalitets- och miljörelaterade frågor.

Vår arbetsmetod är att skapa en effektiv samverkan tillsammans med vår kund genom våra olika kompetensområden inom vår konsultverksamhet och med våra samarbetspartners.