Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Energihushållning med bibehållen god innemiljö är en utmaning för branschen

Innemiljö och inomhusklimat

Anlita vår kompetens och erfarenhet

 

Myndigheterna ställer krav på god innemiljö
Kvaliteten på innemiljön ska vara god, speciellt i bostäder och lokaler, där människor vistas permanent eller långa perioder, t ex skolor, sjukhem och andra arbetsplatser. Boverket säger i sina föreskrifter” Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt
ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas”.

Arbetsmiljöverket ställer krav på innemiljö vid arbetsplatser i sin föreskrift
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.
 

Vårt erbjudande
Med det övergripande målet att så långt möjligt bidra till en hälsosam och beständig innemiljö samt en god energihushållning, kan vi erbjuda byggare och förvaltare av privata och kommunala fastigheter:

 ·       Nulägesanalyser av byggnaders skick

·       Utredningar rörande fukttillstånd och andra byggfysikaliska funktioner

·       Termografering och läcksökning

·       Radonundersökningar

·       Utvärdering av innemiljö och energihushållning

·       Uppföljning av åtgärdsprogram

Låter det intressant, slå oss en signal på 033 - 340 16 10.
Fråga efter Lars Tobin, e-post lars@atconsult.se