Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Vi arbetar med fukt- och innemiljöfrågor samt energianalyser.
Vi samarbetar med Energy Concept in Sweden AB, www.ecis.se.

Termografering och läcksökning
Energihushållning med bibehållen god innemiljö är en utmaning för byggbranschen

 

En bild säger så mycket
Bilden visar resultat från provtryckning och läcksökning
med värmekamera. Metoden kan användas för att
bestämma otätheter i klimatskärmen både till storlek
och plats.

Skäl till att värmefotografera en byggnad
Metoden ger möjlighet att lokalisera brister i klimat-
skärmen och ge underlag till förbättringsåtgärder
avseende

  • energiförbrukning
  • termisk komfort
  • fuktskadesäkerhet
 Europastandarden SS-EN 13187
 
Vi utför termograferingen enligt SS-EN 13187, vilket är en
 kvalitativ metod för lokalisering av termiska ofullkomligheter
 i klimatskärmen - infraröd metod (värmekamera)

 Anmäl ert intresse till:
 Lars Tobin
 Tel: 033-340 16 10  
 Direkt: 033-340 16 09
 Mobil: 070-258 47 87
 E-post: lars@atconsult.se