Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

 

Följ upp och förbättra

Interna revisioner

Anlita vår kompetens
och erfarenhet

 

 

Värdeskapande internrevisioner
Interna revisioner säkerställer att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemen utvecklas, är fortsatt effektiva och därmed bidrar till att företaget når sina mål. Dessutom utgör resultaten från interna revisioner en viktig del av analysunderlaget. Erfarenheter från systemutveckling inom andra företag och branscher är en värdefull bas i förbättringsarbetet.

Vårt erbjudande
Anneling Tobin Consult tillhandahåller:

 - planering, genomförande och/eller uppföljning av interna revisioner, själständigt eller tillsammans med företagets egna revisorer.

 - utbildning (coachning) av företagets egna revisorer.

Låter det intressant, slå oss en signal på 033 - 340 16 10.
Fråga efter Roger Anneling, e-post:roger@atconsult.se.