Aktuellt

Inga nyheter än

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Kontaktpersoner
     

 Roger Anneling
 VD/Projektledning
 Tel: 033-340 16 01
 Mobil: 070-392 41 94
 E-post:
roger@atconsult.se

 Roger är vår expert på lednings-
 system för kvalitet, miljö och
 arbetsmiljö. Han är också
 erfaren projektledare i bygg-
 tekniska projekt samt föreläser
 på utbildningar inom sitt
 kompetensområde.
Roger åtar 
 sig också uppdrag  som
 KA enligt PBL.

 Lars Tobin
 Innemiljö
 Tel: 033-340 16 09
 Mobil: 070-258 47 87
 E-post:
lars@atconsult.se

 Lars är vår expert på innemiljö-
 frågor som handlar om ventilation,
 fukt- och mögelskador och andra
 byggrelaterade problemställningar.
 Lars föreläser på
 utbildningar inom sitt kompetens-
 område.

 Malin Dahlberg
 Utbildningsansvarig
 Tel: 033-340 16 02
 Mobil: 070-653 74 78
 E-post:
malin@atconsult.se
 E-post: malin@approvus.se

 Malin ansvarar för utbildnings-
 verksamheten i dotterföretaget
 Approvus.

     

 Lennart Hagnestål
 Produkt-/mindre systemrevisioner
 Tel: 033-340 16 04
 Mobil: 076-814 10 30
 E-post:
lennart@atconsult.se

 Lennart utför revisioner av mindre
 ledningssystem där någon form
 av certifiering/godkännande ingår,
 t ex produktionskontroll för en
 CE-märkning. Systemen kan vara
 branschspecifika eller uppfylla
 kraven i en harmoniserad Europa
 standard eller ett myndighetskrav.
 Exempel på områden är byggnads-
 material, EUR-lastpallar och
 brunnsborrarföretag. Konsultation
 utförs också inom dessa områden.

 Periodiska kontroller av
 lagerhållningssystem är också 
 en del av verksamheten.

 

 Camilla Reinholdsson
 Utbildningssamordnare och
 administratör
 Tel: 033-340 16 03
 Mobil: 073- 914 10 60
 E-post:
camilla@atconsult.se
 E-post: camilla@approvus.se

 Camilla arbetar både med våra
 utbildningar i Approvus och med
 administration av konsulttjänster
 för Anneling Tobin Consult.