Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Ta hjälp som byggherre

Kontrollansvarig

Anlita vår kompetens och erfarenhet

 

Säkerställ myndighetskraven – anlita en opartisk kontrollansvarig
Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kontrollansvarig. En opartisk kontrollansvarig säkerställer att myndighetskraven samt att kvalitén för byggnationen uppfylls.

Kontrollansvarigs arbetsuppgifter regleras i PBL 9 kap och innebär bl a:
·         Upprätta kontrollplan
·         Delta på samråd
·         Bevakar att kontrollplanen följs 

Anlita vår expertis
Vår kompetens grundar sig på lång erfarenhet av olika uppdrag i byggprocessen och vi har många års erfarenhet av jobb som certifierad kontrollansvarig.

Våra tjänster
·         ta uppdrag som kontrollansvarig med behörighet K
·         upprätta kvalitetsplaner
·         samordning med närliggande tjänster

Andra närliggande tjänster
Vi gör också kontroller av täthetskrav genom provtryckning samt termografering och kan även fungera som projektledare.

Låter det intressant, slå oss en signal på 033-340 16 10.
Fråga efter Roger Anneling, e-post: roger@atconsult.se