Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Gör det enkelt för dig

Lagbevakning

Anlita vår kompetens och erfarenhet 

 

Det enkla sättet att alltid vara uppdaterad - och undvika sanktionsavgifter
Vår tjänst lagbevakning vänder sig till små och medelstora företag.
I miljöledningssystem enligt ISO 14001 ställs krav på utvärdering av att lagar och andra krav följs. Samma krav ställs i ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001.

Med vår tjänst "Lagbevakning" vill vi ge er möjlighet att på ett enkelt sätt vara uppdaterade på de lagändringar som berör er verksamhet inom området för miljö- och/eller arbetsmiljölagstiftning. Vi sköter uppdatering åt er på ett personligt sätt. Vi sållar ut de lagar som ni berörs av och säkrar upp att ni följer lagstiftningen och därmed undviker sanktionsavgifter.  

Vårt erbjudande
·   Startmöte på plats hos er - Vi går igenom verksamheten och lär känna företaget.

·   Genomgång av lagförteckning - Befintlig förteckning uppdateras. Saknas förteckning kan vi upprätta en.

·   Kontinuerlig uppdatering - två gånger per år uppdateras er förteckning med de ändringar som påverkar verksamheten. Däremellan kontaktar vi er om några stora förändringar sker som rör er verksamhet.

·   Telefonsupport - Vid frågor och oklarheter angående miljö- och/eller arbetsmiljölagstiftningen.

·   Ett årligt möte - Vi går igenom årets ändringar och hur dessa berör er verksamhet.

Låter det intressant, kontakta Roger Anneling på 033 - 340 16 01
e-post: roger@atconsult.se