Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
 

Förbättra ert sätt att arbeta

Ledningssystem för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö

Anlita vår kompetens
och erfarenhet

 

Ledarskap och förbättringsarbete
Processerna som leder fram till certifiering har rykte om sig att vara både omständiga och kostsamma. Till stor del är detta en missuppfattning. Orsaken är ofta helt enkelt att företag och organisationer som startar sin certifieringsprocess är otillräckligt förberedda. 

Certifieringsorganet står opartiskt och kan därför endast godkänna eller påtala brister. Det åligger ansökaren att forma sitt ledningssystem. Vägen fram till fungerande lösningar blir därför allt annat än spikrak.

Vårt erbjudande
Anneling Tobin Consult AB kan delta i förberedelserna inför företags och organisationers certifiering på flera sätt:

 ·       genom att upprätta och implementera åtgärdsprogram redan innan certifieringsorganet påbörjar sin granskning undviks tidskrävande och kostsamma ändringar av rutiner och dokumentationssystem. Certifieringsprocessen blir effektiv och snabb.

 ·       genom förstudier och simuleringar skapas lönsamma ledningssystem med fokus på kvalitet och/eller miljö.

 ·       genom att helt eller delvis ta ansvaret för systemuppbyggnad och dokumentation.

Låter det intressant, slå oss en signal på 033 - 340 16 10.
fråga efter Roger Anneling, e-post: roger@atconsult.se