Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Opartisk periodisk kontroll av lagerinredningar

Undvik onödiga tillbud och kostnader i ert lager

Anlita vår kompetens och erfarenhet
Anneling Tobin Consult AB utför opartiska periodiska kontroller av lagerinredningar. Vår certifierade besiktningsman genomför kontroller enligt europastandarden "SS-EN 15635". Med bra rutiner ökar säkerheten i lagret och ni undviker onödiga kostnader för leveransförseningar orsakat av skadat gods.

En europastandard beskriver kontrollens utförande
Hur en periodisk kontroll bör utföras framgår av SS-EN 15635 Stationära lagerinredningar i stål - montage, drift och underhåll. Kontrollen utförs även mot andra tillämpliga standarder.

Vår arbetsmetod

  • Vi gör ett inledande kostnadsfritt besök hos er. Syftet är att informera er och visa hur en kontroll av ett ställage går till och i vilken omfattning kontrollen bör ske. Vi lämnar ett fast pris på årlig kontroll av er lagerinredning.
  • Vi utför kontrollen/besiktningen
  • Vi sammanställer en besiktningsrapport som anger de komponenter som behöver repareras eller bytas ut. Rapporten utgör ett bra förfrågningsunderlag inför er beställning av erforderliga åtgärder.
  • Vi upprättar ett avtal om de periodiska kontrollerna. Har ni möjlighet att samverka med andra företag i er närhet kan avtalet bli extra förmånligt.

Periodisk kontroll av lagerinredningar - arbetsgivarens ansvar
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:4 anger tydligt att arbetsutrustning som slits eller åldras ska genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren ska därmed ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att bl a lagerinredningar inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. Kraven gäller oavsett lagerinredningens storlek. Lagerinredningar kan vara i form av t ex pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ.

Kontakt
Låter det intressant, kontakta Lennart Hagnestål på 033 - 340 16 04 eller  076-814 10 30.
E-post: lennart@atconsult.se

Skriv ut
PDF -
Opartisk periodisk kontroll av lagerinredningar.pdf (111,86 kb)