Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

CE-märkning byggprodukter   

 

Nu obligatorisk i Sverige

Företagsanpassad konsultation 

 

CE-märkning - obligatorisk efter byggproduktförordningens ikraftträdande
Byggproduktförordningen (CPR) blev fullt tillämplig den 1 juli 2013. Ur svenskt perspektiv innebär ikraftträdandet av förordningen att CE-märkning av byggprodukter är obligatoriskt när det finns en harmoniserad standard eller för vilken en ETA har utfärdats.

Kunskaper om CE-märkning viktigt för dig som är tillverkare eller inköpare av byggprodukter
Är du tillverkare av byggprodukter innebär kravet ett visst ansvar. Du måste bland annat kontrollera om produkten omfattas av en harmoniserad standard för att sedan på rätt sätt kunna gå vidare i processen mot en CE-märkning.

Är du inköpare av byggprodukter ansvarar du för att anvisa lämpliga byggprodukter för varje unikt byggprojekt. Definitionen lämpliga byggprodukter innebär att produkten har sådana egenskaper att de bidrar till att byggnaden eller anläggningen uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL)

Låter det intressant, slå oss en signal på 033 - 340 16 10.
Fråga efter Roger Anneling, e-post roger@atconsult.se