Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Sätt resultatet i fokus

 

Revision av ledningssystem

 

Anlita vår kompetens och erfarenhet

 

Varför resultatfokusering?
Varje process ska åstadkomma ett utfall som har ett större värde än insatsen. Ett ledningssystems viktigaste uppgift är att prestera resultat. I processmodellerna för ISO 9001 och ISO 14001 finns en tydlig markerad pil med texten Ständiga förbättringar. Resultat är viktiga för kunder och andra intressenter men även för egennyttan. Den senare ska inte glömmas bort för ett ledningssystem är i första hand till för den egna verksamheten.

Vårt erbjudande
Vi uppfyller de kompetenskrav som certifieringsföretagen ställer på revisorer avseende tredjepartsrevision av ledningssystem för kvalitet och miljö.

Låter det intressant, slå oss en signal på 033 - 340 16 10.
Fråga efter Roger Anneling, e-post roger@atconsult.se