Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Var kostnadseffektiv då
skadan skett

 

Skadeutredningar

Anlita vår kompetens
och erfarenhet

 

Metodiken viktig för analysen
En skadeutredning kan lösa byggtekniska problem, juridiska tvistemål, innemiljöproblem, vattenskador, rötskador m.m. Skadeutredningen kräver oftast ingrepp i fastigheten samt provtagning för laboratorieanalys. Metodiken vid utredning av skador kan sammanfattas i stegen problembeskrivning, objektbeskrivning, undersökning, mätningar och laboratorieanalyser samt resultatredovisning. Viktigt är att mäta rätt storhet och visa orsakssamband! 

Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett stort antal tjänster inom tillståndsbedömning och skadeutredning av byggnadsverk. Till exempel utför vi innemiljö- och fuktskadeutredningar och kommer med åtgärdsförslag.

Låter det intressant, slå oss en signal på 033 - 340 16 10.
Fråga efter Lars Tobin, e-post lars@atconsult.se