Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Förbättra och förenkla

Utveckling av ledningssystem

Anlita vår kompetens
och erfarenhet

 

 

Effektivare processer
Certifiering är samtidigt slutpunkten för en process och startpunkten för en ny. Certifieringen vidmakthålls genom återkommande revisioner. I takt med att verksamheten utvecklas och växer behöver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystemen utvecklas. Det kan gälla såväl ren volymutveckling som att innefatta nya produkt- eller tjänsteområden.

Ständig förändring – det naturliga tillståndet
Med rätt struktur skapad från början kan nya moment, rutiner och dokumentation hängas på ledningssystemen utan att fundamentala förändringar behöver införas. Med framtiden kan inte alltid förutses. Ett ledningssystem måste ibland förändras för att fungera ihop med en förändrad tillverkningsprocess, en förändrad marknad etc. Vid sådana situationer uppstår problem.

Vårt erbjudande
Anneling Tobin Consult kan medverka i systemutveckling:

 ·       genom uppdatering i förhållande till ny standard.

 ·       genom integrering av olika system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 ·       genom anpassning av system till intranet.

Låter det intressant, slå oss en signal på 033 - 340 16 10.
Fråga efter Roger Anneling, e-post: roger@atconsult.se