Image

Förbättra ert sätt att arbeta

Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ledarskap och förbättringsarbete
Processerna som leder fram till certifiering har rykte om sig att vara både omständiga och kostsamma. Till stor del är detta en missuppfattning. Orsaken är ofta helt enkelt att företag och organisationer som startar sin certifieringsprocess är otillräckligt förberedda.

Certifieringsorganet står opartiskt och kan därför endast godkänna eller påtala brister. Det åligger ansökaren att forma sitt ledningssystem. Vägen fram till fungerande lösningar blir därför allt annat än spikrak.

Effektivare processer
Certifiering är samtidigt slutpunkten för en process och startpunkten för en ny. Certifieringen vidmakthålls genom återkommande revisioner. I takt med att verksamheten utvecklas och växer behöver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystemen utvecklas. Det kan gälla såväl ren volymutveckling som att innefatta nya produkt- eller tjänsteområden.

Ständig förändring – det naturliga tillståndet
Med rätt struktur skapad från början kan nya moment, rutiner och dokumentation hängas på ledningssystemen utan att fundamentala förändringar behöver införas. Med framtiden kan inte alltid förutses. Ett ledningssystem måste ibland förändras för att fungera ihop med en förändrad tillverkningsprocess, en förändrad marknad etc.

Vårt erbjudande
Anneling Tobin Consult AB kan delta i förberedelserna inför företags och organisationers certifiering på flera sätt:

  • genom att upprätta och implementera åtgärdsprogram redan innan certifieringsorganet påbörjar sin granskning undviks tidskrävande och kostsamma ändringar av rutiner och dokumentationssystem. Certifieringsprocessen blir effektiv och snabb.
  • genom förstudier och simuleringar skapas lönsamma ledningssystem med fokus på kvalitet och/eller miljö.
  • genom att helt eller delvis ta ansvaret för systemuppbyggnad och dokumentation.
  • genom uppdatering i förhållande till ny standard.
  • genom integrering av olika system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Låter det intressant?
Välkommen att kontakta oss på tel 033-340 16 10. Fråga efter Roger Anneling.
Eller lägg ett mail till: roger@atconsult.se

033-340 16 10

Telefon