Image

Vår affärsidé

Anneling Tobin Consult AB är ett konsultföretag i bygg- och fastighetsbranschen.

Vi ökar våra kunders konkurrenskraft och/eller lönsamhet genom att tillhandahålla rätt beslutsunderlag i bygg- och energitekniska frågor. Vi bistår också med att införa och utveckla ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi bevakar utvecklingen inom våra kompetensområden för att skapa ett mervärde i våra tjänster. Vår arbetsmetod är att skapa en effektiv samverkan tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

033-340 16 10

Telefon