Image
Kontakta oss
Image

Roger Anneling
VD/Projektledning
Tel: 033-340 16 01
E-post: roger@atconsult.se

Roger är vår expert på ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Han är också erfaren projektledare i byggtekniska projekt samt föreläser på utbildningar inom sitt kompetensområde. Roger åtar sig också uppdrag som KA enligt PBL.

Image

Lars Tobin
Innemiljö
Tel: 033-340 16 09
E-post: lars@atconsult.se

Lars är vår expert på innemiljöfrågor som handlar om ventilation, fukt- och mögelskador och andra byggrelaterade problemställningar.
Lars föreläser på utbildningar inom sitt kompetensområde.

Image

Camilla Reinholdsson
Ekonomiansvarig
Tel: 033-340 16 03
E-post: camilla@atconsult.se
E-post: camilla@approvus.se

Camilla arbetar med ekonomi- och administration.

Image

Malin Dahlberg
Utbildningsansvarig
Tel: 033-340 16 02
E-post: malin@approvus.se

Malin ansvarar för utbildningsverksamheten i dotterföretaget Approvus.

Image

Anneling Tobin Consult AB
Kontoret

Skicka Epost
Katrinebergsgatan 19, 
504 39 Borås
033-340 16 10 (vxl)