Aktuellt

Inga nyheter än

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

 

Välkommen till Anneling Tobin Consult AB

Konsultation inom bygg, anläggning och fastighet, energi, innemiljö, system- och produktrevisioner.
 
 

Anneling Tobin Consult AB har funnits sedan 1999. Sedan starten har företaget vuxit från en till fem personer. Huvudverksamheten har varit, och är fortfarande, konsulttjänster inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Tack vare utökandet med ny kompetens har vi fått möjlighet att profilera oss än starkare inom ovan nämnda branscher.

 

Byggtjänster

Innemiljöutredningar
Kontrollansvarig
Provtryckning och termografering
Skadeutredningar

 

Verksamhetssystem

ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001
- Upprätta och implementera
- Utveckla och förbättra
Miljö och arbetsmiljöutredningar
Lagbevakning
Genomförande av internrevisioner

 

Lagerinredningar

Periodisk kontroll av lagerinredningar

 

Revisioner

Systemrevisioner
CE-märkning byggprodukter

 

Utbildning

Approvus AB