Aktuellt

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

 

Välkommen till Anneling Tobin Consult AB

Konsultation inom bygg, anläggning och fastighet, energi, innemiljö, system- och produktrevisioner.
 
 

Anneling Tobin Consult AB har funnits sedan 1999. Huvudverksamheten har varit, och är fortfarande, konsulttjänster inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Tack vare utökandet med ny kompetens har vi fått möjlighet att profilera oss än starkare inom ovan nämnda branscher.

I vårt dotterbolag Approvus AB bedriver vi utbildningsverksamhet mot bygg- och fastighetsbranschen med bland annat förberedande utbildningar för olika personcertifieringar. Våra kompetensområden finns inom bygg/anläggning, fastighet, entreprenadjuridik, energi, innemiljö, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

Byggtjänster

Innemiljöutredningar
Kontrollansvarig
Provtryckning och termografering
Skadeutredningar

 

Verksamhetssystem

ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001
- Upprätta och implementera
- Utveckla och förbättra
Miljö och arbetsmiljöutredningar
Lagbevakning
Genomförande av internrevisioner